OCA Den Haag
Noord West Buitensingel 19
2518 PA Den Haag
Telefoon: 070-3456756
E-mail: haaglanden@oca.nl

Doelen


Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van de beperkingen en hinder die je ervan ondervindt en het vergroten van activiteiten in ADL, werk, vrije tijdsbesteding, mobiliteit, hobby’s etc. Pijnafname is geen doel van het programma. Tijdens de onderzoeksfase wordt de basislijn bepaald, waarna tijdcontingent stabiliteit, conditie en spierkracht worden opgebouwd. Gedurende het programma gaat u stapje voor stapje meer activiteiten ondernemen, of leert u uw activiteiten beter in te delen en zoekt u naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De doelen worden opgedeeld in fysieke, psychische en sociale doelen.

FYSIEK

·         Leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden

·         Leren omgaan met beperkingen en vergroten van mogelijkheden

·         Ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen

·         Opbouwen van uw lichamelijke conditie

·         Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl

 

PSYCHISCH

·         Meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij fibromyalgie

·         Verminderen van stress en somberheid

·         Om leren gaan met lichamelijke klachten en de gevolgen daarvan

 

SOCIAAL

·         Optimaal hervatten van werk en/of huishoudelijke taken

·         Optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding

·         Optimaal hervatten van sociale relaties