OCA Den Haag
Noord West Buitensingel 19
2518 PA Den Haag
Telefoon: 070-3456756
E-mail: haaglanden@oca.nl

Werk


Uw werkgever kan betrokken worden bij het programma door middel van een werkgeversmodule. Hieraan zijn kosten verbonden, die door uw werkgever betaald kunnen worden.

 

In overleg met u, uw leidinggevende en uw bedrijfsarts wordt een concreet voorstel gedaan over de wijze waarop u tijdens het volgen van de revalidatie weer terug kunt keren in uw werk.


De werkgever zal op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de arbeidstrainer, bedrijfs- of ergotherapeut zal u op de werkplek bezoeken. Hierbij worden tips en adviezen m.b.t. ergonomie, werkhouding en werktechniek gegeven.