OCA Den Haag
Noord West Buitensingel 19
2518 PA Den Haag
Telefoon: 070-3456756
E-mail: haaglanden@oca.nl

Oorzaken

Er kunnen veel redenen zijn waardoor chronische pijn ontstaat. We onderscheiden grofweg 5 domeinen die hier op van invloed zijn, namelijk de mate waarin:

1. Er lichamelijke stoornissen of beperkingen aanwezig zijn

2. Iemand in activiteiten wordt beperkt

3. Iemand in participatie wordt beperkt

4. Er externe factoren aanwezig zijn

5. Er persoonlijke factoren aanwezig zijn

Chronische klachten zullen bijvoorbeeld eerder ontstaan wanneer iemand gevoelig is voor stresssituaties. Ook problemen op het werk of financiŽle problemen kunnen leiden tot een overmaat van stress en kunnen een negatieve invloed hebben op de aanwezige klachten. Deze factoren kunnen zo sterk zijn dat de klachten chronisch worden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze klachten niet overgaan door alleen de klacht zelf te behandelen. Het is essentieel om ook de andere factoren die van invloed zijn op die klacht te onderzoeken en aan te pakken. In het revalidatieprogramma worden de problemen in onderlinge samenhang beoordeeld en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op succes.