OCA Den Haag
Noord West Buitensingel 19
2518 PA Den Haag
Telefoon: 070-3456756
E-mail: info@ocahaaglanden.nl

Doelstelling programma

FYSIEK
 • leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • leren omgaan met, verminderen of voorkomen van beperkingen zoals vermoeidheid, angst voor bewegen en lymfoedeem
 • optimaliseren van het inspanningsvermogen om het gewenste activiteitenniveau te bereiken
 • ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl en ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen
PSYCHISCH
 • cognitief: verwerven van inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ziekte kanker en de gevolgen daarvan
 • emotioneel: verbeteren van het emotioneel functioneren
 • gedragsmatig: op een functionele manier leren omgaan met de ziekte kanker en de gevolgen daarvan
SOCIAAL
 • herwinnen van het emotioneel evenwicht binnen de relatie en de sociale omgeving
 • optimaal hervatten van werk of huishoudelijke taken
 • optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding
 • optimaal hervatten van de rol in het gezin en sociale relaties