OCA Den Haag
Noord West Buitensingel 19
2518 PA Den Haag
Telefoon: 070-3456756
E-mail: info@ocahaaglanden.nl

Inhoud programma

Revalidatieduur: 12 weken 

INTAKE
Duur: 0,5 à 1 uur per persoon bij fysiotherapeut.
Gesprek over indicatie en individuele doelstellingen.

Voordat het programma start wordt u nog opgeroepen voor een fysieke beginmeting of fietstest

INTRODUCTIEBIJEENKOMST
Duur: 1,5 à 2 uur per groep

BEWEGINGSMODULE
Methodiek: individuele fysieke training en groepsbeweging met sport- en spelactiviteiten, ontspanningsoefeningen, oefenen van basisvaardigheden
Thema’s: conditionele vaardigheden, uithoudingsvermogen, bewegingsangst, verdeling en dosering van kracht, energie en uithoudingsvermogen, plezier in bewegen, sportmogelijkheden, etc. 
Contacturen: 36–48 uur te verdelen over 12 weken op basis van de individuele indicatie/doelstelling

PSYCHO-EDUCATIEVE MODULE
Methodiek: voorlichting, gedragsgeoriënteerde groepsgesprekken, gestructureerd lotgenotencontact 
Thema’s: stressreductie, verwerkingsstrategieën, inspanningsfysiologie/trainingsleer, toekomstperspectief, verwijsmogelijkheden, etc. 
Contacturen: 16–20 uur te verdelen over 10 weken op basis van de individuele indicatie/doelstelling

AFRONDING
Aan het eind van het programma worden individueel adviezen gegeven over zelfzorg, (vervolg)verwijsmogelijkheden, sport- en bewegingsactiviteiten en (verdere) opbouw van beweging, sport, hobby, dagelijkse bezigheden en werk.